Talenten volgens natuurlijke identiteit

Resultaat van deze analyse geeft inzicht in de talenten van de medewerker volgens zijn of haar natuurlijke identiteit. M.a.w. wie is hij of zij vanuit zijn oorsprong of geboorte. Door inzicht te krijgen in wat jouw kern is, waar je energie uit haalt en wat je verhindert om gelukkig te zijn, raak je de bron aan van waaruit elke beweging en groei ontstaat. Hierdoor vergroot het zelfbewustzijn van de medewerker. Dit werkt als een energieshot dat zich vertaalt in een groter loopbaangeluk met betere prestaties tot gevolg.

Innerlijk kind
Genetisch potentieel

Geboren met genetisch potentieel

Als mens wordt éénieder van ons geboren met een zekere genetisch potentieel, informatie wordt in onze cellen opgeslagen via het DNA en het ‘celgeheugen’. Dat wil zeggen dat elk kind dat geboren wordt in zich alles reeds meedraagt om vanuit zijn/haar uniciteit ten volle te kunnen leven. Moest dit potentieel zich vrij kunnen uitrollen wanneer het kind opgroeit, dan zou elke medemens gelukkig zijn, zich goed voelen in zijn vel, en op het werk voluit kunnen presteren.

Vervreemd van onszelf – door kennis verworven identiteit

Echter, in de praktijk, in onze kennismaatschappij, verloopt dit helaas helemaal anders. We trainen onze hersenen om kennis op te nemen. We worden opgevoed volgens bepaalde normen en waarden. We passen ons gedrag aan naar verwachtingen van deze kennismaatschappij. We ontwikkelen competenties die ons verder wegbrengen van onze natuur.

Resultaat? We zijn van onszelf vervreemd, ervaren weinig geluk en worden door anderen erkend en gezien vanuit deze door kennis verworven identiteit.

Insights kleurdiagram

Gekende persoonlijkheidsanalyse tools

Gekende persoonlijkheidsanalyse tools zoals Insights, DISC, MBTI, Enneagram, … analyseren het profiel van medewerkers op basis van deze onszelf aangemeten ‘maskers’. We gedragen ons anders thuis dan op het werk, deze maskers zijn de manier hoe we ons tonen naar de buitenwereld. Ze geven ons houvast als het ware om recht te blijven staan in een beeld dat zich soms mijlenver bevindt van onze echte IK.

Klassieke persoonlijkheidsanalyse tools beschrijven deze maskers en geven zo inzicht in de zichzelf aangemeten persoonlijkheid. Dit verruimt het bewustzijn, wat positieve resultaten heeft voor de mens an sich en dus ook het bedrijf. Echter, het effect is beperkt, gezien de medewerker zich wel bewust wordt van hoe hij zich gedraagt en reageert, maar dit vanuit zijn ‘kennisidentiteit’ die zich heeft gevormd bovenop zijn unieke eigen kern of IK door op te groeien in deze kennismaatschappij.

Analyses via deze klassieke persoonlijkheidsanalyse tools zijn een zinvolle investering, maar missen nog een belangrijke dimensie.

Diepgravende analyse met inzicht in de natuurlijke identiteit

Onze analyse bouwt verder op deze kennisidentiteit, maar graaft nog een heel eind dieper. Wij brengen namelijk het inzicht naar de kern van de persoonlijkheid: de natuurlijke identiteit.
Hier huist het innerlijke kind, de levensenergie die stroomt van generatie op generatie. Deze onuitputtelijke bron aanboren levert enorme veranderingen op bij de mens: zelfinzicht naar wie men echt is. Geen maskers meer, maar pure essentie en authenticiteit.

Levensenergie

Boost nu jouw business.

Met inzichten voor jouw mensen. Met doorbraken voor jouw onderneming.